Učiteljici dodatne strokovne pomoci preko projekta Erasmus akreditacija spoznavata delo z otroki s posebnimi potrebami in drugimi ranljivimi skupinami otrok na OŠ Šime Budinića v Zadru. Udeleženi sta pri pouku, pri delu svetovalne službe ter pri izmenjavi primerov dobrih praks.

Dostopnost