RAVNATELJICA

Zdenka Mahnič

T: 07 39 35 902

E: zdenka.mahnic@guest.arnes.si

 

POMOČNICA RAVNATELJICE

Polonca Bilbija

T: 07 39 35 907

E: polonca.bilbija@guest.arnes.si

 

RAZREDNA STOPNJA
  PREDMETNA STOPNJA
    (at) = @        
1. a
Nataša Obran
Gea Gerstenhofer
natasa.obran(at)guest.arnes.si
gea.gerstenhofer(at)guest.arnes.si
  6. a  Ada Stegnar/ P. Dragan ada.stegnar(at)guest.arnes.si
1. b
Barbara Mešič
Marjetka F. Smolič
barbara.baskovic(at)guest.arnes.si

marjeta.ferkolj-smolic(at)guest.arnes.si
  6. b Tina Špringer/ M. Križe tina.springer(at)guest.arnes.si
1. c
Tjaša Homar
Maja Sokolovič
tjasa.homar(at)guest.arnes.si

maja.sokolovic1(at)guest.arnes.si

  6. c Lea Deržanič/ G. Torkar lea.derzanic(at)guest.arnes.si
1. d
Erika Koncilija
Mojca Troha
erika.koncilija(at)guest.arnes.si
mojca.troha(at)guest.arnes.si
  6. d Melita Blatnik/ T. Troha melita.blatnik1(at)guest.arnes.si
             
             
2. a Gašper Klobučar gasper.klobucar(at)guest.arnes.si   7. a Jerica Eržek/ A. Spasovski jerica.erzek(at)guest.arnes.si
2. b Helena Krnc
helena.krnc1(at)guest.arnes.si
  7. b Mojca Seljak/ S. Sabatucci mojca.seljak(at)guest.arnes.si
2. c Majda Mohar majda.mohar(at)guest.arnes.si   7. c Blaž V. Galle/ L. Burger
blaz.varzic-galle(at)guest.arnes.si
2. d Renata Blatnik renata.blatnik1(at)guest.arnes.si        
             
             
3. a Polona Nerat polona.nerat(at)guest.arnes.si   8. a Tina Gačnik/ M. Romih
tina.gacnik(at)guest.arnes.si
3. b Martina Salamon
martina.salamon(at)guest.arnes.si
  8. b Simon Turk/ V. Rakuša simon.turk3(at)guest.arnes.si
3. c Petra Nograšek
petra.nograsek(at)guest.arnes.si
  8. c Jana Pečaver/ M. Štokar jana.pecaver(at)guest.arnes.si
        8. d Vojka C. Macedoni/ U. Strugar vojka.cvitko(at)guest.arnes.si
             
             
4. a Stanka Šonc stanka.sonc(at)guest.arnes.si   9. a Vesna Zobarič/ A. H. Vovko vesna.zobaric(at)guest.arnes.si
anja.hozner-vovko(at)guest.arnes.si
4. b

Ines Darovec

Lili Vavžik

ines.darovec(at)guest.arnes.si

lili.vavzik(at)guest.arnes.si

  9. b Helena Šterk/ S. Seničar helena.sterk(at)guest.arnes.si
slavko.senicar(at)guest.arnes.si
4. c Liljana Mavsar liljana.mavsar(at)guest.arnes.si   9. c Tina Gimpelj/ L. Vovk tina.gimpelj(at)guest.arnes.si
liljana.vovk(at)guest.arnes.si
4. d Vanja Jakše vanja.jakse(at)guest.arnes.si   9. d Jožica C. Škof/ V. Mokotar jozica.cimermancic-skof(at)guest.arnes.si
vanja.mokotar(at)guest.arnes.si
             
             
5. a Irena Može irena.moze(at)guest.arnes.si        
5. b Simona Smuk simona.smuk(at)guest.arnes.si        
5. c Liljana Mitić liljana.mitic(at)guest.arnes.si        
5. d Mateja Ašič mateja.asic(at)guest.arnes.si        

 

 

 

 

 

 

 
PRIIMEK IME ELEKTRONSKI NASLOV (at) = @
Adlešič Irena irena.adlesic(at)guest.arnes.si
Ašič Mateja mateja.asic(at)guest.arnes.si
Babič Radojka radojka.babic(at)guest.arnes.si
Bilbija Polonca polonca.bilbija(at)guest.arnes.si
Blatnik Melita melita.blatnik1(at)guest.arnes.si
Blatnik Renata renata.blatnik1(at)guest.arnes.si
Burger Lea lea.burger(at)guest.arnes.si
Cerovšek Andreja andreja.cerovsek(at)guest.arnes.si
Cimermančič Škof Jožica jozica.cimermancic-skof(at)guest.arnes.si
Cujnik Darko darko.cujnik(at)guest.arnes.si
Cvitko Macedoni Vojka vojka.cvitko(at)guest.arnes.si
Čibej Sonja sonja.cibej(at)guest.arnes.si
Darovec Ines ines.darovec(at)guest.arnes.si
Deržanič Lea lea.derzanic(at)guest.arnes.si
Dović Tina tina.dovic(at)guest.arnes.si
Dragan Petra petra.dragan(at)guest.arnes.si
Eržek Jerica jerica.erzek(at)guest.arnes.si
Ferkolj-Smolič Marjeta marjeta.ferkolj-smolic(at)guest.arnes.si
Gačnik Tina tina.gacnik(at)guest.arnes.si
Gerstenhofer Gea gea.gerstenhofer(at)guest.arnes.si
Gimpelj Tina tina.gimpelj(at)guest.arnes.si
Hočevar Dušan  
Homar Tjaša tjasa.homar(at)guest.arnes.si
Hozner-Vovko Anja anja.hozner-vovko(at)guest.arnes.si
Jakša Lucija
lucija.jaksa(at)guest.arnes.si
Jakše Vanja vanja.jakse(at)guest.arnes.si
Klobučar Gašper gasper.klobucar(at)guest.arnes.si
Koncilija Erika erika.koncilija(at)guest.arnes.si
Kranjec Nina nina.kranjec(at)guest.arnes.si
Križe Majda majda.krize(at)guest.arnes.si
Krnc Helena helena.krnc1(at)guest.arnes.si
Kržan Karmen karmen.krzan(at)guest.arnes.si
Mahnič Zdenka zdenka.mahnic(at)guest.arnes.si
Mavsar Liljana liljana.mavsar(at)guest.arnes.si
Mešič Barbara barbara.baskovic(at)guest.arnes.si
Metelko Olivija olivija.metelko(at)guest.arnes.si
Mihelič Tina tina.mihelic(at)guest.arnes.si
Mitić Liljana liljana.mitic(at)guest.arnes.si
Mohar Majda majda.mohar(at)guest.arnes.si
Mokotar Vanja vanja.mokotar(at)guest.arnes.si
Može Irena irena.moze(at)guest.arnes.si
Nerat Polona polona.nerat(at)guest.arnes.si
Nograšek Petra petra.nograsek(at)guest.arnes.si
Obran Nataša natasa.obran(at)guest.arnes.si
Pečaver Jana jana.pecaver(at)guest.arnes.si
Plut Dušan dusan.plut(at)guest.arnes.si
Povž Matej matej.povz(at)guest.arnes.si
Rakuša Vesna vesna.rakusa(at)guest.arnes.si
Ravnik Špela spela.ravnik(at)guest.arnes.si
Romih Matic matic.romih(at)guest.arnes.si
Rozman Antonija antonija.rozman(at)guest.arnes.si
Salamon Martina martina.salamon(at)guest.arnes.si
Seljak Mojca mojca.seljak(at)guest.arnes.si
Seničar Slavko slavko.senicar(at)guest.arnes.si
Smuk Simona simona.smuk(at)guest.arnes.si
Sokolovič Maja maja.sokolovic1(at)guest.arnes.si
Spasovski Alenka alenka.spasovski(at)guest.arnes.si
Spudič Andreja andreja.spudic1(at)guest.arnes.si
Stanišić Nataša natasa.stanisic(at)guest.arnes.si
Stegnar Ada ada.stegnar(at)guest.arnes.si
Strugar Uroš uros.strugar(at)guest.arnes.si
Šarlah Katarina katarina.sarlah(at)guest.arnes.si
Šildenfeld Dario dario.sildenfeld(at)guest.arnes.si
Šonc Stanka stanka.sonc(at)guest.arnes.si
Špringer Tina tina.springe(at)guest.arnes.si
Šterk Helena helena.sterk(at)guest.arnes.si
Štokar Matej matej.stokar(at)guest.arnes.si
Torkar Gregor gregor.torkar1(at)guest.arnes.si
Troha Mojca mojca.troha(at)guest.arnes.si
Troha Tihomir tihomir.troha(at)guest.arnes.si
Turk Simon simon.turk3(at)guest.arnes.si
Varžič Galle Blaž blaz.varzic-galle(at)guest.arnes.si
Vavžik Lili lili.vavzik(at)guest.arnes.si
Verbič Lea lea.verbic(at)guest.arnes.si
Vovk Liljana liljana.vovk(at)guest.arnes.si
Vranešič Nataša natasa.vranesic(at)guest.arnes.si
Zobarič Vesna vesna.zobaric(at)guest.arnes.si

 

ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE

(at) = @

Matej Povž
T: 07 39 35 908
E: matej.povz(at)guest.arnes.si

KNJIŽNIČARKI

Nina Kranjec Liljana Vovk
 T: 07 39 35 919
 E: nina.kranjec(at)guest.arnes.si E: liljana.vovk(at)guest.arnes.si

 

RAČUNALNIKARKI

Alenka Spasovski Jožica C. Škof
 T: 07 39 35 913
 E: alenka.spasovski(at)guest.arnes.si E: jozica.cimermancic-skof(at)guest.arnes.si

 

(at) = @

Tihomir Troha Irena Adlešič Tina Dovič
T: 07 39 35 930 T: 07 39 35 933 T: 07 39 35 935
E: tihomir.troha(at)guest.arnes.si E: irena.adlesic(at)guest.arnes.si E: tina.dovic(at)guest.arnes.si

 

Lea Burger Karmen Kržan Lea Verbič
T: 07 39 35 914  T: 07 39 35 914 T: 07 39 35 914
E: lea.burger(at)guest.arnes.si E: karmen.krzan(at)guest.arnes.si E: lea.verbic(at)guest.arnes.si

(at) = @

Urška Hutar, tajnica Marjanca Petrinčič, računovodkinja Urška Klemenc, knjigovodja/administrator
T: 07 39 35 900 T: 07 39 35 909 T: 07 39 35 928
E: urska.hutar(at)guest.arnes.si E: marjana.petrincic(at)guest.arnes.si E: urska.klemenc(at)guest.arnes.si

 

KUHARICE ČISTILKE HIŠNIKA
Bradač Judita Barbara Flajs  Janez Cimermančič
Lužar Nataša Jožica Hrovat Darko Vovk
Petra Breznik Iva Jelić Stanojević  
Pavlin Mateja – kuh. pom. Nina Jeriček
Refija Karamehić
Nada Mijajlović
Darja Novak
Bosiljka Toljič
Rezija Veličanin
Marta Vovk
Ana Žekar

 

Dostopnost