O Šoli

Kratka zgodovina šole

Ko so se 1. septembra 1971. leta  prvič odprla vrata nove novomeške osnovne šole na Grmu, je bil to velik dogodek ne le za nekaj več kot 900 učencev in njihovih staršev, ampak za vse mesto. Šola je bila darilo Novomeščanov mladim nadebudnežem, saj so jo zgradili s samoprispevkom. Takrat je bila nova zgradba v mnogih pogledih nekaj posebnega: nenavadna arhitektura, velike učilnice, avla, bazen, betonske stene, povsod tapison, pred šolo pa celo majhen stadion. Vse, česar stara šola ni imela.

Ni pa bila nekaj novega le zunanjost, tudi vsebina stare šole je bila obogatena – šola je postala  hospitacijska, na njej so se izobraževali bodoči učitelji, tu so se delali slovenski učni načrti. Šola je že takrat živela cel dan, v  izvenšolskih dejavnostih so grmčani  želi uspehe kot najboljši športniki, pevci, literati, imeli uspešno šolsko glasilo, povezovali so se s šolami po takratni Jugoslaviji, pripravljali kvalitetne proslave, zmagovali na tekmovanjih v znanju.

Nekaj let po otvoritvi je imela šola že več kot tisoč učencev in spet se je začela zgodba s prizidki. Najprej štiri učilnice leta 2000, nato leta 2003 še telovadnica.

Prvi ravnatelj Miroslav Vute je s pomočjo pomočnika Martina Fuisa postavil šolo na noge, drugi ravnatelj Marijan Špilar je s svojo pomočnico Olgo Golob krmaril šolo v časih mnogih šolskih reform do preloma 20. stoletja, sedanje vodstvo pa vodi šolo po gladini in čereh devetletke.

 

Šolski okoliš

Osnovno šolo Grm obiskujejo učenci mestne občine Novo mesto, njen okoliš pa obsega naslednje ulice:

Adamičeva ulica, Avšičeva ulica, Belokranjska cesta, Drejčetova pot, Drgančevje, Gotna vas, Gubčeva ulica, Jakčeva ulica, Jedinščica, Jurčičeva ulica, Kandijska ulica, Knafelčeva ulica, Levstikova ulica, Levičnikova cesta – del, Lobetova ulica, Maistrova ulica, Mušičeva ulica, Na Lazu, Na tratah, Nad mlini, Ob potoku, Paderšičeva ulica, Pot na Gorjance, Ragovska ulica, Resslova ulica, Skalickega ulica, Slančeva ulica, Smrečnikova ulica do Težke vode, Stritarjeva ulica, Šentjernejska cesta, Školova ulica, Tavčarjeva ulica, Trdinova ulica, Valantičevo, V Ragov log, Ulica Ilke Vaštetove, Ulica Ivana Roba, Ulica Marjana Kozine, Ulica Milana Majcna, Ulica Pie in Pina Mlakarja, Žabja vas.

Dostopnost