Kultura

Kulturno-umetniška dejavnost

Na kulturno-umetniškem področju bodo učenci v tem šolskem letu imeli veliko možnosti za razvijanje in uresničevanje svojih talentov in želja. Aktivno se bodo udeleževali načrtovanih preko desetih kulturnih prireditev in proslav, ki so zapisane v LDN.

V letošnjem letu načrtujemo eno dvojno številko Najče. Rdeča nit tokratnega glasila bodo potovanja, ker pa praznuje Najča 30-letnico, se bomo ozrli tudi nazaj, na pot, ki jo je Najča »prehodila« v vseh teh letih.

Grmski osnovnošolci, ki se lahko vključijo v dva otroška ali mladinski pevski zbor, bodo nadaljevali z bogato pevsko tradicijo. Pevski zbori bodo sodelovali na različnih prireditvah in proslavah ter se udeleževali revij.

Na področju likovnega ustvarjanja se bodo učenci vključevali v natečaje, likovne kolonije in skrbeli za likovno podobo šole. Sodelovali bodo na likovnih natečajih Plakat miru, Likovni svet otrok, Bienale otroškega prostorskega oblikovanja in drugih, ki bodo razpisani med letom. Sodelovali bodo na likovnih kolonijah: Likovna ustvarjalnica (Mirna Peč), Slikarski ex tempore mladih likovnikov Bele krajine (OŠ Grm je gost, Gradac), Ex tempore/delavnica mozaika (Ankaran), likovna delavnica Bajke in povesti o Gorjancih (Stopiče), Mednarodna kolonija mladih Ernestinovo (HR), Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj, Izletniška kolonija mladih likovnikov Dolenjske in Bele krajine (IT), Mali likovni tabor Trebnje, Novomeški likovni dnevi mladih (Novo mesto). V načrtu je tudi nadstandardna ekskurzija v Zagreb ali kako drugo mesto (npr. Dunaj, Gradec), kjer bo možen ogled kakšne pomembne razstave, galerije ali muzeja.

Dostopnost