Preko Erasmus akreditacije sta od 12. do 17. maja 2024 na senčenju v Estoniji učiteljici Jožica C. Škof in Jana Pečaver.

Šola Oskar Lutsu Palamuse Põhikool je manjša šola, ki že v nižjih razredih uvaja samouravnavanje vedenja in razporejanje svojega šolskega dela. V višjih razredih je vidno samostojno delo učencev, učenci aktivno sodelujejo v skupinah.

Dostopnost