Ekošola je zgodba o knjigi in drevesu, zgodba o učenju in prihodnosti. Je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Na osnovni šoli Grm že 13 let iščemo rešitve na številna okoljska vprašanja skozi različne ekoprojekte in  ekodejavnosti, ki jih vključujemo v vzgojno-izobraževalno delo. Z medpredmetnim povezovanjem in vključevanjem okoljskih vsebin poglabljamo znanje, razvijamo kritično mišljenje in gradimo spoštljiv, odgovoren ter pozitiven odnos do okolja. Tako si bogatimo čustvene vezi do narave in hkrati prispevamo k čim boljšemu okoljskemu delovanju ne le v šoli, temveč tudi v lokalni skupnosti in širše.

S podpisom posodobljene ekolistine smo se zavezali, da bomo še naprej izpolnjevali poslanstvo delovanja ekošole ter prispevali k ohranjanju okolja. Podpis smo slavnostno obeležili s prireditvijo v avli šole. Želimo, da nas vsebine in aktivnosti povezujejo, saj smo vsi del enega planeta. Tako lahko rastemo ne le kot posamezniki, ampak kot skupnost.

Nataša Obran, Polona Nerat, Melita Blatnik in Vesna Zobarič,

koordinatorice programa Ekošola OŠ Grm

Dostopnost