Svet šole

 

Svet šole ima štiriletni mandat in ga sestavljajo:

  • predstavniki ustanovitelja: Anton Dragan, Miran Hudoklin, dr. Miha Vrbinc,
  • predstavniki šole: Melita Blatnik, Majda Križe, Lea Burger, Vesna Zobarič,
  • predstavniki staršev: Nataša Filip, Mirjana Martinovič, Marko Zupančič.
Zapisniki sveta šole 2023/2024
Zapisniki sveta šole 2022/2023
Zapisniki sveta šole 2020/2021
Dostopnost