Od 18. – 20. 5. 2021 je v okviru projekta Erasmus+ Building active and critical thinking students potekala prva virtualna mobilnost, točneje, gostovali smo na Poljskem. Udeležilo se jo je 6 učencev naše šole: Ana Brinec, Živa Hutar, Nika Burger, Srečko Matjaž Berginc, Anja Didovič in Maša Brudar. Prisotni smo bili tudi 4 učitelji, in sicer Simona Smuk, Robert Ašič, Lea Burger in Petra Nograšek.

V omenjenih treh dneh smo spoznali Poljsko in njeno kulturo, se spoznali z učenci partnerskih šol in sodelovali v debati v angleškem jeziku, katere tematika je bila Is it useful to study foreign languages for your life?

Predhodno, pred mobilnostjo, smo posneli tudi dve debati v maternem jeziku, eno pod mentorstvom Lili Vavžik, drugo pa pod mentorstvom Liljane Vovk pri izbirnem predmetu Retorika. Tehnično ju je opremila Jožica Cimermančič Škof, za prevod v angleški jezik pa so poskrbeli Helena Šterk, Lea Deržanič in Blaž Varžič Galle. Da je vse tehnično brezhibno potekalo ves čas virtualne mobilnosti, je poskrbela Alenka Spasovski.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo.

Naloga je s tem uspešno opravljena. Veselimo se naslednje mobilnosti, ki bo predvidoma oktobra pri nas, na naši šoli.

Ekipa Erasmus+ projekta

 

Dostopnost